Ruim 4 jaar garantie op koelombouw
Leverbaar met ATP certificering
Echt eerlijk advies
Landelijk servicenetwerk

Alle door Peters Koelwagens BV omgebouwde bestelauto's voldoen aan de HACCP eisen.

 

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, wijzigingen aan constructie, uitvoering en maatvoering door te voeren mocht dit naar ons inzien noodzakelijk zijn.

 

Indien door ons geen cabineschot is aangeboden als optie op pagina 1 gaan we er van uit dat betreffende auto('s) van een cabineschot af fabriek is (zijn) voorzien. Als dit niet het geval is zal de hiervoor geldende prijs conform onze prijslijst worden doorberekend.

 

Peters Koelwagens BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vervangend vervoer of een vergoeding hiervoor als gevolg van een te late levering. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. (hetgeen aantoonbaar moet zijn d.m.v. correspondentie o.i.d.)

 

Schades ontstaan tijdens het verblijf bij ons bedrijf of het transport ernaar toe cq. vanaf ons bedrijf, dienen binnen 24 uur gemeld te worden.

 

De aangeleverde auto('s) dienen vrij van betimmering te zijn, evt. meerkosten voor het verwijderen hiervan zullen na overleg worden doorberekend.

 

Laadruimteafwerking als beplating, verlichting etc. worden niet retour gegeven tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.